Ιανουάριος 28, 2019 0 Comments

Σημαντική όσο και ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση με τον Γιώργο Χατζηδάκη,  πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Κάναμε έναν ελεύθερο διάλογο, με στόχο να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις σκέψεις